Molimo pričekajte

Molimo pričekajte

Dobrodošli na stranicu Bizz Mreža

Uvjeti korištenja

Temeljne odredbe

  1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za portal www.bizzmreza.com  sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni bizzmreza.com, dalje u tekstu internetski portal BizzMreža.
  2. Internetski portal BizzMreža u vlasništvu je društva EXTRA DIZAJN j.d.o.o., dalje u tekstu Bizz Mreža.
  3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Bizz Mreža, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama BizzMreže.

Opće odredbe

  1. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Bizz Mreža. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama BizzMreža upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
  2. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Bizz Mreža, korisnik se obvezuje registrirati ili umjesto njega registraciju može napraviti administrator Bizz Mreža ukoliko korisnik zatraži uslugu. U registracijskom obrascu potrebno je popuniti podatke koje obrazac zahtjeva. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Bizz Mreža putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na BizzMreža te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.
  3. Bizz Mreža svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.
  4. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Bizz Mreža dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Bizz Mreža se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
  5. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Bizz Mreža će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja.
  6. BizzMreža može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke.
  7. BizzMreža vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.
  8. Poslovni subjekti koji su korisnici Bizz Mreža usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka.
  9. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Bizz Mreža usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
  10. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Bizz Mreža ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
  11. Bizz Mreža je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Bizz Mreža.
  12. Bizz Mreža je ovlašten u svakom trenutku ukloniti profilnu fotografiju korisnika, i to bez prethodne najave, ako profilna fotografija sadrži ilustracije govora mržnje ili psovke, pornografski sadržaj, logotip, fotografiju druge osobe, fotografiju s tuđeg korisničkog profila, fotografiju koja je zaštićena autorskim pravima ili drugi sadržaj koji se smatra neprimjerenim.
  13. Bizz Mreža zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Bizz Mreža podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
  14. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao.
  15. Bizz Mreža ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Bizz Mreža od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Bizz Mreži svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
  16. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe, tvrtke ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
  17. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika BizzMreža rješavaju se isključivo između korisnika. Bizz Mreža nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
  18. Kako bi unaprijedio svoju uslugu Bizz Mreža upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima.
  19. Bizz Mreža kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti SMS poruka isključivo uz privolu i dokaz. Bizz Mreža ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
  20. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Bizz Mreža
  21. Bizz Mreža ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti.
  22. Bizz Mreža ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Bizz Mreža.
  23. Portal Bizz Mreža sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Bizz Mreža ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana.

Predaja objava na wwwbizzmreza.com

  1. Bizz Mreža je namijenjen javnom objavljivanju subjekata i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje istih. Slanjem zahtjeva za objavu, korisnik pristaje da se uz njegova objava na Bizz Mreži objave i osobni podaci, kako je upisao u sadržaj, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.
  2. Objave moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
  3. Objava mora sadržavati podatke o subjektu koji oglašava. Opis se mora odnositi samo na subjekt, poslovnicu ili radnju bilo koje vrste. U objavama nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog.
  4. Slike u objavama moraju biti autentične.
  5. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
  6. Ako neka kategorija nije objavljena ili se ne nalazi na popisu potrebno nas je kontaktirati putem stranice KONTAKT te će biti kreirana unutar tri radna sata.
  7. Objave koje pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopuštene objave koje pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
  8. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime. Naziv korisničkog računa može se koristiti samo jednom za registraciju.
  9. Objavom na internetskom portalu Bizz Mreža korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.
  10. Bizz Mreža ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svoje objave kad jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
  11. Elektronička komunikacija između Bizz Mreža korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u objavi, a radi:
   • informiranja o detaljima djelatnosti, proizvodu ili usluzi
   • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
   • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

   Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Bizz Mreži nije dopušteno

   • promovirati druge servise, proizvode i usluge
   • slati poveznice na druge internetske lokacije
   • lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
   • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
   • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
   • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
   • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

   Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera:

   • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
   • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
   • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
   • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
   • poruke starije od 2 godine se trajno brišu

Završne odredbe

 1. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 22. rujna 2021. godine.
 2. Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:

  Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava Bizz Mreža

EXTRA DIZAJN j.d.o.o.
Adresa: Jezerska 55, 10 000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta: [email protected]
Telefon: 098 93 81 995